Acrylic painting Aandaandemoon Niibiishan Dibik Giizis by Clayton King

Aandaandemoon Niibiishan Dibik Giizis

(Leaves Turning Colour Moon)
Acrylic on Canvas
20" x 25" inches
2022
Collection of the Artist