Acrylic painting Aandaandenoon Niibiishan Dibik Giizis by Clayton King

Aandaandenoon Niibiishan Dibik Giizis

(Leaves Turning Colour Moon)
Acrylic on Canvas
20" x 25" inches
2022
Collection of the Artist